SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019
Được cập nhật vào lúc 14h20' ngày 22/109/2019
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019
Được cập nhật vào lúc 14h20' ngày 07/109/2019
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019
Được cập nhật vào lúc 14h20' ngày 22//9/2019
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019
Được cập nhật vào lúc 14h20' ngày 16//9/2019
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2019
Được cập nhật vào lúc 15h20' ngày 25/02/2019
Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan từ ngày 19/02 đến ngày 23/02/2018
Được cập nhật lần cuối lúc 07h00 ngày 23/02/2018
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi