Các đối tượng có điểm ưu tiên: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chât độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong... tùy vào từng đối tượng mức điểm ưu tiên sẽ được cộng tương ứng theo quy định.

Người nộp hồ sơ cần có phiếu đăng ký dự tuyển và 4 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, thông tin liên hệ.

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau hoặc gửi theo đường bưu chính. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo, dự kiến kết thúc ngày 01/3/2021; lưu ý tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính.

Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. Thời gian tổ chức thi dự kiến trong quý II năm 2021./.

TTGQTTHC