SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
ĐỊA ĐIỂM BƯU ĐIỆN TỈNH VIETTELPOST
Nội ô thành phố Cà Mau Dữ liệu đang cập nhật... 10.000đ/hồ sơ
Các huyện trong tỉnh Dữ liệu đang cập nhật... 15.000đ/hồ sơ
Ngoài tỉnh Dữ liệu đang cập nhật... 35.000đ/hồ sơ
Liên hệ 02903 657 657 038 780 3333
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi