Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khảo sát tại 
Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá rất cao những nỗ lực của Cà Mau trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai thực hiện tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và 100% đơn vị cấp huyện, xã.

Bộ trưởng ghi nhận việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; nhiều thủ tục đã rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Qua 6 tháng đầu năm, đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 5-50% của 119 thủ tục hành chính.

Hiện toàn tỉnh đã cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 hơn 1.600 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 99%.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra việc giải 
quyết TTHC tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tỏ rõ sự ngưỡng mộ tỉnh Cà Mau, bởi là tỉnh tận cùng cực Nam của đất nước nhưng đã thành lập được Trung tâm hành chính công cấp tỉnh kết nối với các sở ngành. Đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành lớn trong khu vực và cả nước vẫn chưa thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính. Điều này thể hiện nỗ lực lớn của lãnh đạo tỉnh trong cải cách hành chính. 

Bộ trưởng cho rằng, Cà Mau là tỉnh đi đầu trong việc học hỏi và triển khai được mô hình cải cách hành chính từ tỉnh Quảng Ninh. Đã có rất nhiều tỉnh đến Quảng Ninh để học tập nhưng việc triển khai thì Cà Mau là điểm sáng đáng được ghi nhận.

 (Theo http://baocamau.com.vn)