Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch covid -19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết.

     Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải quyết tâm nỗ lực với phương châm “Chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh”.

     Cụ thể người dân hạn chế tối đa di chuyển giừa các địa phương, ở yên tại chỗ. Khuyến cáo người dân trong tỉnh đang có người thân ở những vùng có dịch, vận động thân nhân không trở về tỉnh Cà Mau trong giai đoạn này, nếu có trở về tỉnh phải khai báo y tế, cách ly theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo mọi người dân không di chuyển từ Cà Mau đến các vùng có dịch. Đối với con, em, học sinh, sinh viên đang học tập ở ngoài tỉnh tại những vùng có dịch, vận động, khuyến cáo không trở về tỉnh trong giai đoạn này.

 


     Trong giai đọan này, Cà Mau hành lập 04 chốt, trạm kiểm soát người và phương tiện đến và về địa phương từ vùng có dịch (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, Quản lộ Phụng Hiệp, đường Xuyên Á), thực hiện từ ngày 03/02/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm buôn bán, giao dịch đối với các phương tiện, đối tượng nước ngoài trên biển theo quy định. Phát hiện, cách ly tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép và xử lý nghiêm theo quy định.

     Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, UBND tỉnh khuyến cáo tất cả người dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động,... trong tỉnh tiếp tục cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để hỗ trợ quá trình truy vết, khoanh vùng dịch./.

BÍCH NGỌC