Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Trung tâm) xây dựng, thực hiện thay đổi từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, Trung tâm đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng hiện đại với hệ thống máy tính trang bị đồng bộ, kết nối mạng Internet băng thông rộng đến cấp xã. Nhằm từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ đạt hiệu quả, Trung tâm hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hoạt động” cùng với chú trọng sự hài lòng của công dân về các TTHC, Trung tâm đặc biệt quan tâm việc người dân được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm phải tận tâm, nhiệt tình trong phục vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện TTHC. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

          Qua đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 5/6/2020; Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 16/6/2020; Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 giao cho Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lĩnh vực: đất đai, môi trường, đăng ký bảo đảm, xây dựng, đăng ký kinh doanh của huyện Cái Nước, Thới Bình và TP Cà Mau. Theo đó, người dân có thể lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đối với các thủ tục nêu trên tại bộ phận một cửa của huyện hoặc tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

          Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa; rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. đóng góp quan trọng vào kết quả CCHC chung của tỉnh./.

          QT