Theo đó, Công văn số 1790/BTĐKT-Vụ III, ngày 29/8/2019 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của các địa phương trong việc tập trung rà soát trình cấp có thẩm quyền giải quyết hồ sơ khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng. Tuy nhiên, do tính chất về thời gian (việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp thực hiện từ năm 1961 đến nay đã gần 60 năm, tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ thực hiện từ năm 1981 đến nay đã gần 40 năm) nên nhiều trường hợp không đủ tư liệu để thẩm định, xác minh đúng sai. Không ít trường hợp khai báo sai sự thật (trong đó nhiều trường hợp phải thu hồi), xác nhận sai, gây khó khăn cho công tác thẩm định hồ sơ, nhiều hồ sơ phải trả đi, trả lại nhiều lần. Vì vậy, chưa thực hiện được dứt điểm việc giải quyết hồ sơ tồn đọng theo đúng tinh thẩn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 24/11/2003).

Với quyết tâm giải quyết dứt điểm, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị các địa phương phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát các trường hợp cá biệt, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; thông báo, giải thích cụ thể từng trường hợp đối với hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và căn cứ xét khen thưởng. Thời hạn gửi hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trước ngày 30/10/2019.

Theo số liệu báo cáo thống kê của Sở Nội vụ Cà Mau (thời điểm tháng 1/2019) thì số hồ sơ đã trình Trung ương trong 02 năm (2017, 2018) là 2.780 hồ sơ (trong đó đã có Quyết định là 919 hồ sơ; hồ sơ trả để bổ sung là 923; hồ sơ đang xem xét là 938); số hồ sơ đã trả về các huyện, thành phố để bổ sung 1.789 hồ sơ (bao gồm Trung ương trả bổ sung và Ban Thi đua Khen thưởng thẩm định trả hồ sơ bổ sung); phát sinh mới 153 hồ sơ được các huyện, thành phố trình.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến bị tồn đọng trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay, song có thể thấy có 03 nguyên nhân chính đó là: do người dân có hoàn cảnh khó khăn, thủ tục phải đi làm nhiều nơi nên không đủ kiện để hoàn thiện hồ sơ; khó tìm nhân chứng xác nhận thành tích hoặc việc tra cứu, trích lục các giấy tờ liên quan; một số trường hợp do trước đây chưa có chính sách ưu đãi khi đã được khen thưởng Huân, Huy chương, nay có nhiều chính sách ưu đãi mới làm hồ sơ).

                                                         Trung tâm GQTTHC