Theo báo cáo của Trung tâm Giải quyết quyết thủ tục hành chính Cà Mau, hiện nay tại Trung tâm có 48 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, có 25 công chức, viên chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số còn lại thực hiện công tác tư vấn, dịch vụ, giám sát, thu phí và lệ phí….

Hiên nay, tổng số thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm là 1.701 thủ tục hành chính (mức độ 2: 293; mức độ 3: 893; mức độ 4: 515 thủ tục; thủ tục hành chính giải quyết ngay tại Trung tâm: 78 thủ tục) thuộc 21 sở, ban, ngành tỉnh. Được bố trí tiếp nhận tại 19 quầy; trong đó, có 03 quầy của Trung tâm, do 06 đơn vị có số thủ tục hành chính phát sinh ít, ủy quyền cho Trung tâm thực hiện (Ngoại vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa , Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo). 

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tập trung tại một đầu mối là Trung tâm sẽ khắc phục được tình trạng người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều cơ quan, đơn vị như trước đây, giảm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 48.895 hồ sơ, trong đó có 10.615 hồ sơ nộp trực tuyến (chiếm 21,71%), xử lý và trả kết quả trước hạn, đúng hạn 46.758 hồ sơ (chiếm 99,78%), xử lý trễ hạn 102 hồ sơ (chiếm 0,22%); thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà 5.187 hồ sơ; tư vấn - dịch vụ của Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp thực hiện 219 hồ sơ; có 11.744 lượt người đánh giá qua thiết bị đánh giá, mức độ hài lòng đạt 98,94%.


 

Đoàn Công tác của Thành phố Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm
tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Một trong những kết quả nổi bật của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau là đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể là: Thực hiện thu phí, lệ phí tập trung một đầu mối thông qua Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cà Mau. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính; thay vì trước đây người dân làm thủ tục hành chính nếu có nghĩa vụ tài chính phát sinh phải đi đến Kho bạc Nhà nước… thì nay chỉ thực hiện một nơi duy nhất tại Trung tâm (có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp hoặc trực tuyến). Tất cả chi phí thực hiện việc thu phí lệ, phí; bố trí nhân sự, đều do Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cà Mau đảm bảo.

Dịch vụ trả kết quả tại nhà do Bưu chính Viettel Cà Mau thực hiện với mức phí rất thấp, tính trên hồ sơ chứ không tính trọng lượng hồ sơ. Trong nội ô thành phố Cà Mau 8.000 đồng/hồ sơ; các xã, thị trấn thuộc huyện là 10.000 đồng/hồ sơ (bằng 1/3 bằng mức phí quy định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam). Ngoài ra, việc luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại đều do Bưu chính Viettel Cà Mau thực hiện miễn phí với 08 lượt đi và về trong ngày vào lúc 08 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 16 giờ. Bưu chính Viettel Cà Mau còn hỗ trợ cho Trung tâm 02 nhân viên để thực hiện công tác lễ tân, hướng dẫn khách hàng giải quyết thủ tục hành chính; mọi chi phí phát sinh, kể cả tiền lương cho nhân viên thực hiện công tác này do Bưu chính Viettel chi trả.


 

Máy lấy số thứ tự tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được kiểm soát toàn bộ qua 05 phần mềm chuyên dùng và phần mềm Một cửa điện tử dùng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; từ đó kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý, trả kết quả, hạn chế đến thấp nhất tình trạng trả kết quả trễ hẹn.

Tại Trung tâm có Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại do công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và công chức của Thanh tra tỉnh trực, thực hiện nhiệm vụ giám sát và giải quyết khiếu nại. Dưới sự giám sát chặt chẽ qua hệ thống 32 camera tại Trung tâm và camera giám sát tại Bộ phận Một cửa cấp huyện sẽ khắc phục được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (cấp tỉnh có 1.408 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; cấp huyện trung bình đạt 245 thủ tục; cấp xã trung bình đạt 116 thủ tục). Gắn với đó, là tạo gần 9.000 tài khoản giao dịch trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức cấp tỉnh, hướng tới mục tiêu bắt buộc các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nếu thủ tục hành chính đó cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4.

Từ khi thành lập đến nay (năm 2017), Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau tiếp trên 20 đoàn công tác của các tỉnh, thành trong cả nước đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thực tế, đánh giá cao về mô hình, kết quả hoạt động của Trung tâm.

Qua trao đổi thông tin về mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công và các nội dung về công tác cải cách hành chính của tỉnh, Đoàn công tác thành phố Cần Thơ đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, đặc biệt là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Đoàn công tác sẽ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chọn lựa mô hình hoạt động có hiệu quả nhất./.

Quỳnh Anh