Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong khắc phục tình trạng hạn hán và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh vẫn có một số điểm sáng (cụ thể như: giá trị giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 1,8 lần so cùng kỳ; đến thời điểm hiện nay tỉnh Cà Mau không có trường họp ca nhiễm COVID-19; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại sớm được khôi phục và ổn định trở lại...).

          Đặt biệt về công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh là một yêu cầu lớn và nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương. Qua đó đã tạo động lực mới, mạnh mẽ, thực chất hơn cho phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội (cụ thể đã rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối kiểm tra chuyên ngành, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp...). Cùng với đó, tỉnh đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

            Kết luận hội nghị, với quyết tâm cải thiện hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất việc thực hiện giải quyết TTHC theo mô hình “tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và trả kết quả tại chỗ - Mô hình 4 tại chỗ”. Chủ tịch UBND tỉnh Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thí điểm quy trình “04 tại chỗ” đối với một số thủ tục hành chính đủ điều kiện.

                                                                                           Trung tâm GQTTHC tỉnh Cà Mau