SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN TRÁCH
BAN GIÁM ĐỐC
Hồ Chí Linh Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0919.040.177 Email: linhhochi@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Đỗ Văn Hưởng Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0945.468.577 Email: daotaosnvcm@gmail.com
Lâm Quang Thái Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0914.449.141 Email: lamthai.ut@gmail.com
Phạm Thu Hoa Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ Điện thoại: 0949.474.810 Email: thuhoa07011984@yahoo.com.vn
Chung Quốc Vương Chức vụ: Kế toán Điện thoại: 0941.211.211 Email: quocvuong.chung@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Ngân Chức vụ: Lễ tân Điện thoại: 0947.908.089 Email: ngan1981993@gmail.com
Hồ Chí Bình Chức vụ: Nhân viên Điện thoại: 0949.601.801 Email: Đang cập nhật
PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Võ Chí Linh Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0919.249.492 Email: vclinh.ubcm@gmail.com
Nguyễn Hùng Mạnh Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0915.666.961 Email: nguyenhungmanh2000@gmail.com
Trần Ngọc Khanh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0912.191.644 Email: tnkhanhcbth@gmail.com
Nguyễn Phương Linh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0915.855.202 Email: nguyenlinhcm1988@gmail.com
II. BỘ PHẬN GIÁM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Huỳnh Tấn Đức Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Giải quyết khiếu tố - kỷ luật Đảng Điện thoại: 0918.247.446 - 0290.248.2011 Email: huynhtanducubkttu@gmail.com
Nguyễn Bá Chức vụ: Thanh tra viên Điện thoại: 0942.798.522 - 0290.248.2011 Email: nguyenba7204@gmail.com
III. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA SỞ, NGÀNH
Nguyễn Ngọc Hân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0979.999.903 Email: hannguyen2258@gmail.com
Ngô Huỳnh Như Ngân Hàng VietinBank Chức vụ: Nhân viên Điện thoại: Đang cập nhật Email: Đang cập nhật
Dương Kiều Nhanh Sở Giao thông vận tải Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0974.147.988 Email: knhanh.87@gmail.com
Dương Đức Quốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.182.871 Email: dducquoc@gmail.com
Huỳnh Phạm Huyền Thoại Sở Kế hoạch và Đầu tư Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0918.292.510 Email: hphthoai@yahoo.com.vn
Đặng Văn Thanh Sở Giao thông vận tải Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0915.855.505 Email: thanhcmvr@gmail.com
Lê Thị Tám Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0919.177.718 Email: lethitamcm26@gmail.com
Lê Trung Tuấn Sở Công Thương Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0948.109.910 Email: tuanletrung@gmail.com
Lê Văn Thắng Trung tâm Dịch vụ việc làm Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0974.503.471 Email: lvthnang1987@gmail.com
Lê Xuân Nhị Sở Giao thông vận tải Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0913.171.404 Email: lexuannhi30041977@gmail.com
Nguyễn Chí Hiếu Sở Tài nguyên và Môi trường Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0919.050.104 Email: chihieu8967@gmail.com
Nguyễn Phú Cường Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0918.600.032 Email: npcuongskhdt@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thảo Sở Nội vụ Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0939.006.337 Email: thuthao0312@gmail.com
Phạm Tố Huyên Trung tâm Dịch vụ việc làm Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 01233.163.063 Email: bhtn.camau@gmail.com
Phạm Văn Bẩu Công an tỉnh Chức vụ: Phó đội trưởng Điện thoại: 0945.933.811 Email: phambaupc66@gmail.com
Phạm Đăng Chiến Chi cục Thủy Sản Cà Mau Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.936.396 Email: chien.dktc@gmail.com
Phan Ngọc Trắc Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0942.261.026 Email: phanngoctrac@gmail.com
Trần Hồng Nhị Sở Xây dựng - BQL Khu kinh tế Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0941.797.852 Email: tranhongnhi85@yahoo.com.vn
Nguyễn Ngọc Nữ Cục Thuế tỉnh Chức vụ: Kiểm tra viên - Cục Thuế tỉnh Điện thoại: 01658975024 Email: nnu.cma@gdt.gov.vn
Đoàn Thúy Hằng Sở Tư pháp Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0914.905.788 Email: chaudoanthienkim@gmail.com
Trần Văn Lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Chức vụ: Trưởng phòng HC – TH Điện thoại: Đang cập nhật Email: Đang cập nhật
Tô Kiều Oanh Công ty Điện lực Cà Mau Chức vụ: Nhân viên Điện thoại: 0915.111.165 Email: Đang cập nhật
Thái Mỹ Ngọc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Chức vụ: Nhân viên Điện thoại: 0944.396.398 Email: Đang cập nhật
Trần Thanh Thúy Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: Đang cập nhật Email: Đang cập nhật
Nguyễn Thị Thu Trang Sở Xây dựng Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0918.245.025 Email: thutrangsxdcm@gmail.com
Dương Mỹ Hiền Chi cục kiểm lâm Chức vụ: Kiểm lâm viên Điện thoại: 0917.949.089 Email: khoin3771@gmail.com
Dương Minh Đức Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Chức vụ: Nhân viên Điện thoại: 0915.676.760 Email: duc160285@gmail.com

1 Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp:

3 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết:

4 Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại:

5 Các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ; tổ chức và hoạt động của Trung tâm:

TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi