SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
Nguyễn Phương Linh Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 6 lần đánh giá; 3 người đánh giá
Nguyễn Ngọc Hân Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 7 lần đánh giá; 4 người đánh giá
Dương Hồ Nhã My Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 5 lần đánh giá; 2 người đánh giá
Lê Thảo Hương Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Ngô Huỳnh Như Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 5 lần đánh giá; 2 người đánh giá
Cao Bích Thủy Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Bùi Thị Cẩm Như Đơn vị: UBND huyện Cái Nước Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 2 người đánh giá
Nguyễn Ngọc Nữ Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Dương Kiều Nhanh Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Chí Hiếu Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 0 % 0 lần đánh giá; 0 người đánh giá
Dương Đức Quốc Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Hứa Thị Huỳnh Nhi Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 60 % 6 lần đánh giá; 3 người đánh giá
Huỳnh Phạm Huyền Thoại Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Huỳnh Thanh Huy Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Huỳnh Văn Hậu Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Lê Cẩm Tú Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Đặng Văn Thanh Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 0 % 0 lần đánh giá; 0 người đánh giá
Lê Thị Tám Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Lê Trung Tuấn Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Lê Văn Thắng Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Lê Xuân Nhị Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nghê Thảo Trang Đơn vị: UBND huyện Cái Nước Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Duy Tân Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Hữu Thép Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Phú Cường Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Thị Thu Thảo Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 9 lần đánh giá; 3 người đánh giá
Trần Văn Lực Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Thùy Linh Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Nguyễn Văn Chính Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Phạm Tố Huyên Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Phạm Văn Bẩu Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Hồ Phi Sách Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Phạm Đăng Chiến Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Phan Bích Pho Đơn vị: UBND huyện Cái Nước Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Phan Ngọc Trắc Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Trà Thị Cẩm Tú Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 90 % 5 lần đánh giá; 2 người đánh giá
Trần Hồng Nhị Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Trần Minh Hiệu Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 0 % 0 lần đánh giá; 0 người đánh giá
Trần Ngọc Khanh Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 4 lần đánh giá; 3 người đánh giá
Huỳnh Thúy Quỳnh Đơn vị: UBND huyện Năm Căn Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Vương Kiều Y Đơn vị: UBND thành phố Cà Mau Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Đặng Thị Bía Đơn vị: UBND huyện Cái Nước Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Đoàn Thúy Hằng Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
Lâm Quang Thái Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 19 lần đánh giá; 6 người đánh giá
Nguyễn Thị Kim Ngân Đơn vị: Trung tâm Giải quyết TTHC Hài lòng dịch vụ: 100 % 1 lần đánh giá; 1 người đánh giá
STT Nội dung đánh giá Số lần đánh giá Tỷ lệ %
01 Hài lòng với dịch vụ 58 97.59%
02 Hài lòng về thái độ phục vụ 14 92.86%
03 Hài lòng về nghiệp vụ nhân viên 14 92.86%
04 Hài lòng về thời gian giao dịch 13 92.31%
Hệ thống đang cập nhật. Vui lòng thử lại sau!
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi