Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá, là một trong số giải pháp cơ bản nhất để hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy Nhà nước.

Bà Đoàn Thúy Hằng, Chuyên viên Sở Tư pháp (bìa bên phải) được Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tuyên dương vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được tổ chức cá, nhân đánh giá mức hài lòng cao

      Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá, là một trong số giải pháp cơ bản nhất để hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy Nhà nước.

      Với ý nghĩa và yêu cầu đó, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính và tạo sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính.

      Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; sự tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính nên tỷ lệ hồ sơ xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn của Sở Tư pháp chiếm trên 99%; từ đó, được tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng rất cao và tăng dần qua các năm.

      Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo quy trình “04 tại chỗ” - Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ đạt rất thấp và đây cũng là tình trạng chung của các sở, ngành trong tỉnh. Để khắc phục tình trạng đó, Sở Tư pháp đã mạnh dạn triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Cà Mau đi tiên phong trong việc thực hiện quy trình “04 tại chỗ”.

Công chức Sở Tư pháp trực tại Trung tâm Gải quyết thủ tục hành chính tỉnh

     Trong năm 2019, Sở Tư pháp có 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tuy nhiên trong thực tế chỉ có khoảng 20 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ; riêng thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch và thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp chiếm trên 99% hồ sơ phải xử lý. Khi tiếp nhận hồ sơ phải chuyển về Sở Tư pháp để thẩm tra, xử lý, phê duyệt kết quả và chuyển lại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nên mất rất nhiều thời gian.

     Vì vậy, Sở Tư pháp chọn những thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ, đó là thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch và nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư để thực hiện quy trình “04 tại chỗ”, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. Theo đó, hồ sơ thực hiện theo quy trình “04 tại chỗ” được luân chuyển, xử lý trên môi trường mạng, chủ động giải quyết theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Đặc biệt, Giám đốc Sở Tư pháp xin chủ trương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khắc thêm con dấu thứ 2; sắp xếp, bố trí lại công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và ủy quyền cho một công chức trực tại Trung tâm ký hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (ký số, ký trực tiếp và đóng dấu, phát hành tại Trung tâm).

     Từ khi thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính (từ tháng 5/2020), Sở Tư pháp đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại chỗ trên 3.000 hồ sơ. Các hồ sơ thực hiện theo quy trình này đều được giải quyết nhanh chóng, thời gian giải quyết được rút ngắn tối đa, đối với những thủ tục theo quy định tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong ngày, khi thực hiện quy trình “04 tại chỗ” thời gian giải quyết chỉ khoảng 02 giờ làm việc; các thủ tục còn lại rút ngắn ít nhất từ 01 đến 03 ngày làm việc, do được cắt giảm các bước trung gian không cần thiết; không phải luân chuyển hồ sơ giấy từ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đến Sở Tư pháp để kiểm tra, xử lý, phê duyệt kết quả và chuyển giao lại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.

     Ngoài ra, bên cạnh đó là khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân.

    Qua thời gian thực hiện quy trình “04 tại chỗ”, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp có chuyển biến tích cực, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ xử lý, trả kết quả trễ hạn; năm 2020, có trên 5.600 lượt người đánh giá, mức độ hài long đạt trên 99,70%; đặc biệt được cấp thẩm quyền đánh giá, xếp loại xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, là một trong hai đơn vị đạt số điểm cao nhất trong số các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

    Việc triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo Sở Tư pháp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước; hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, chính quyền điện tử./.

                                                                                            Quỳnh Anh