Đây là nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Luân chỉ đạo tại Công văn số 547/UBND-KGVX, ban hành ngày 04/02/2022.

       Như vậy, theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản nêu trên, thì ngay từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm dần (nhằm ngày 07 tháng giêng) tức là ngày 07/02/2022 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp. Trong tuần lễ này học sinh cấp tiểu học vẫn thực hiện học trực tuyến qua môi trường mạng.

      Từ Thứ hai của tuần tiếp theo (tức ngày 14/02/2022) sẽ tiếp tục cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trở lại trường học trực tiếp. Như vậy, kể từ ngày 14/02/2022 học sinh của cả ba cấp (tiểu học, trung học cơ sở, Trung học phổ thông) sẽ đi học trực tiếp trở lại.

       Riêng đối với giáo dục mầm non, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể, chủ động xử lý các tình huống phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo trong thời gian gần đây của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội để học sinh, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả

                                                Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau