Theo đó, cần triển khai thực hiện lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp thông qua điện thoại, Zalo... sau khi thực hiện xong thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Công văn cũng nêu rõ cần đảm bảo ít nhất 60% người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được lấy ý kiến trong năm nay.

Trang Zalo công của tỉnh ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp.

     Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đôn đốc, cũng như tìm giải pháp thích hợp nhất để người dân, doanh nghiệp thuận lợi thực hiện đánh giá./.

TRẦN NGỌC