Sau khi chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, xác định các tiêu chí, điều kiện các ấp, khóm để đề xuất việc sắp xếp, điều chỉnh và sáp nhập, đảm bảo hợp lý, đúng theo quy định. Mới đây 74 ấp, khóm mới được hình thành từ 140 ấp khóm trước đây của 35 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Thới Bình, Phú Tân, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn và thành phố Cà Mau. Sau khi sắp xếp, điều chỉnh và sáp nhập, tổng số ấp, khóm trong toàn tỉnh là 883, giảm 66 ấp, khóm theo Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh.

74 ấp, khóm mới được hình thành từ 140 ấp khóm trước đây của 35 xã, phường, thị trấn

     Mục tiêu của đợt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy và phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới vào năm 2021.

     Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các loại hồ sơ, giấy tờ... Trung tâm Giải quyết thủ tục hàn chính phối hợp với các đơn vị cấp xã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức (hướng dẫn cách thức thực hiện ứng dụng Zalo hành chính công Cà Mau; sử dụng tổng đài dịch vụ hành chính công miễn phí để hỏi đáp thông tin, cách thực hiện; sử dụng điện thoại để chuẩn bị hồ sơ, giao dịch hồ sơ theo hình thức đặt lịch hẹn giờ)./.

TRẦN NGỌC