Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, lãnh đạo Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Cà Mau và lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan.

Ảnh: Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC hướng dẫn cách lấy thứ tự

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 67.861 hồ sơ, trong đó có 12.587 hồ sơ nộp trực tuyến (chiếm 18,55%), xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn 65.609 hồ sơ (chiếm 99,81%), xử lý trễ hạn 122 hồ sơ (chiếm 0,19%); thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà 6.810 hồ sơ; tư vấn - dịch vụ về đầu tư, thành lập doanh nghiệp 288 hồ sơ.

Khi thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tập trung một đầu mối tại Trung tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, vì không phải đi lại nhiều cơ quan, đơn vị như trước đây, giảm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đây là mô hình hoạt động có hiệu quả cao, có trên 20 tỉnh, thành trong cả nước đến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Tất cả các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (từ lấy số thứ tự, gọi khách hành đến giao dịch, tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả,…) đều được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (05 phần mềm dùng riêng và một phần mềm dùng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); từ đó khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; giữa các bộ phận, công chức, viên chức, hạn chế thấp nhất việc xử lý, trả kết quả trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ xử lý, trả kết quả trước hạn chiếm trên 85%, mức độ hài lòng đạt 99,10%.

Ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại Quầy Tiếp nhận và Trả kết quả
thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng

Tại Trung tâm có bố trí 02 công chức (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh) để thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại Trung tâm và Bộ phận Một cửa cấp huyện; đồng thời, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân, doanh nghiệp có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Với cơ chế kiểm tra, giám sát độc lập sẽ đảm bảo được tính khách quan, dân chủ, công bằng; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm đã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép tổ chức, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua môi trường mạng, nhằm tiết kiệm được thời gian đi lại, chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà,… từ những cán bộ công quyền.

Với chủ trương xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện cải cách hành chính, Trung tâm đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau thực hiện thu phí, lệ phí tập trung tậm Trung tâm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; Bưu chính Viettel Cà Mau thực hiện miễn phí luân chuyển hồ sơ, tài liệu từ Trung tâm đến các sở, ngành tỉnh và ngược lại 08 lượt/ngày. Thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà với chi phí thấp từ 8.000 đồng - 10.000 đồng/hồ sơ (bằng 1/3 bằng mức quy định của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam).

Đối với lĩnh vực thi đua - khen thưởng, hiện nay tập trung một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, về tiền thưởng được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức được khen thưởng. Hướng tới, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ thực hiện trao kết quả khen thưởng đến tại cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức; tổ chức lễ trao quyết định khen thưởng đối với hình thức khen cao.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng nói riêng. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lưu ý đến chất lượng phục của công chức, viên chức; chất giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Quỳnh Anh