Thứ ngày Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

03/05/2021

Sáng: Nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều: Nghỉ lễ 30/4-1/5

 

                                                    

Thứ 3

04/05/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc tại cơ quan

 

   

Thứ 4

05/05/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

                         

   

Thứ 5

06/05/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan        

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

 

   

   

Thứ 6

07/05/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan