Ảnh: nguồn http://thuthuat.taimienphi.vn

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục. Cụ thể như sau:

Công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01/09 đến hết thứ Hai ngày 03/09/2018. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có lịch làm việc cả thứ Bảy, tức có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (Chủ nhật hàng tuần) chỉ được nghỉ 02 ngày.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Theo quy định, trong thời gian nghỉ lễ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và giải quyết được các công việc đột xuất./.

Kiều Anh