Theo đó, một số điểm mới về bảo hiểm xe cơ giới như: Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định;Cá nhân mua bảo hiểm bắt buộc có thể được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử; Thời hạn bảo hiểm kéo dài tối đa là 03 năm (so với quy định cũ là 1 năm).

Theo quy định mới, một số nội dung cũng thay đổi theo hướng có lợi cho người được bảo hiểm như: Tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe và tính mạng (gồm trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường và trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường); Tinh gọn hồ sơ bồi thường bảo hiểm (theo đó bỏ yêu cầu cung cấp các giấy tờ: Giấy ra viện, Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn; Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn; Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông; Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có)

Bên cạnh đó, Nghị định nêu rõ 08 trường hợp có thiệt hại nhưng Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại; Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại; Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật; Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt; Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung xe máy điện vào những xe được coi là xe cơ giới và chủ xe máy điện sẽ phải thực hiện việc mua bảo hiểm xe máy bắt buộc./.

HHU