Theo đó, thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để sớm xây dựng và ban hành quy chuẩn quốc gia về cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

        Trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố có nhu cầu khai thác dữ liệu, xác thực thông tin người tham gia và người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. BHXH Việt Nam đã thực hiện cung cấp kịp thời để các địa phương sử dụng vào công tác lập danh sách xét nghiệm, danh sách tiêm chủng vắc xin; xác định thông tin bệnh nền; theo dõi, truy vết nhanh bệnh nhân F0; khoanh vùng, dập dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đơn vị sử dụng lao động…

       BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất phối hợp để chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm qua trục NGSP của Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu cấp bách của việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo chống dịch của tỉnh, thành phố và thông tin sớm về BHXH Việt Nam trong thời gian chờ BHXH Việt Nam bổ sung, nâng cấp các tiện ích phòng chống dịch trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số; hoàn thành việc liên thông dữ liệu trên ứng dụng VssID và Sổ Sức khỏe điện tử giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế

                                                                         Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau