- Về Môn học: Tùy theo khối lớp mà việc học khác môn có sự điều chỉnh phù hợp. Cụ thể:

     Theo đó, từ ngày 07 đến ngày 12/02/2022, các em học sinh khối lớp 6 sẽ được tổ chức dạy và học trực tiếp những môn gồm Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Các em học sinh Khối Lớp 7, 8, 9 sẽ được học các môn Toán, Vật lý, Hóa học (lớp 8 và 9), Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Các em học sinh Khối lớp 10, 11, 12: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Tiếp đó từ tuần tiếp theo (tức từ ngày 14/02/2022 trở đi) tổ chức dạy học tất cả các môn học và hoạt động giáo dục.

      Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các trường căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, điều kiện học tập của học sinh, nhà trường có thể tổ chức các môn học còn lại bằng hình thức trực tuyến hoặc cách thức khác phù hợp.

      - Về Nội dung giảng dạy: Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra, tổ chức dạy bù, ôn tập những nội dung kiến thức mà trong quá trình học trực tuyến học sinh chưa nắm. Đồng thời, tiếp tục triển khai nội dung, chương trình đã tổ chức dạy học trực tuyến.

       - Đối với việc tổ chức dạy và học:

        Khi học sinh đi học trở lại, tiết đầu tiên, các đơn vị chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường để học sinh an tâm và đảm bảo an toàn khi đi học. Từ tiết thứ 2 trở đi, tổ chức dạy và học theo thời khóa biểu.

      Để hạn chế số lượng học sinh tập trung tại trường vào một thời điểm, tùy theo điều kiện thực tế của từng trường, có thể tổ chức 2 ca (sáng, chiều), lệch giờ ra chơi, ra về; tổ chức phân luồng học sinh, mở tất cả các cổng trường, phân công giáo viên, nhân viên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

       Đối với những trường hợp không học trực tiếp, giao Hiệu trưởng sắp xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo không để bất kỳ học sinh nào không tham gia học.

                                                                      Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau