Việc chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng DVCQG, mang lại lợi ích rất lớn và thiết thực về mặt xã hội, giúp tiết kiệm rất lớn chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Với quy định bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các TTHC đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay. 

Ảnh: Cán bộ, công chức phụ trách công tác tư pháp, quản lý con dấu của 101 xã, phường, thị trấn tham dự buổi tập huấn.

Đối với các cơ quan, tiện ích đem lại là thực hiện toàn bộ quy trình cấp bản sao chứng thực từ bản chính trên hệ thống Cổng DVCQG, bảo đảm bản sao chứng thực được cấp ra là có đầy đủ các thông tin theo quy định, thống nhất về hình thức. Cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.

Tham dự buổi tập huấn là cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chức thực của các cơ quan, đơn vị đã được tạo lập tài khoản và phân quyền trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (bao gồm lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp 09 đơn vị cấp huyện; cán bộ, công chức phụ trách công tác tư pháp, quản lý con dấu của 101 xã, phường, thị trấn. Việc tập huấn sẽ được thực hiện cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến (bắt đầu từ ngày 14/11 đến 22/11).

TRẦN NGỌC