Để nêu gương thực hiện Nghị định 100, cần có những biện pháp mạnh tay, quyết liệt trong xử lý trường hợp vi phạm, cụ thể: Bổ sung nội dung “Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, đồ uống có cồn, chất kích thích” vào quy chế làm việc, quy định của cơ quan, đơn vị; biện pháp xử lý nếu vi phạm ngoài việc kiểm điểm, hạ bậc thi đua, khen thưởng cuối năm, phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu xử lý không nghiêm, không đúng quy định đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt nồng độ cồn cho phép hoặc sử dụng các chất kích thích.

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử lý 7.951 trường hợp lỗi vi phạm nồng độ cồn (chiếm 14,8% trong tổng số các trường hợp vi phạm an toàn giao thông)./.

Ánh Minh