Theo báo cáo tại hội nghị thì Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8 tiếp tục chuyển biến tích cực, tổng sản lượng thủy sản tăng 1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,6% so với tháng trước; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch (74,4%) và tăng 12,7% so cùng kỳ.

         Về tình hình đầu tư công, báo cáo đánh giá cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 31/8/2020, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 2.212,898 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch vốn.

         Để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020, nhiều giải pháp đã được tỉnh đưa ra như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công vào bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các chủ đầu tư có dự án còn vướng mắc trong khâu bồi hoàn GPMB phải chủ động phối hợp với địa phương có dự án đầu tư trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ rào cản trong quản lý dự án (như: lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, đẩy nhanh thi công, các thủ tục nghiệm thu thanh toán…), quyết liệt trong phối hợp và chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

                                                                                   Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau