Theo đó, kênh quảng bá được thành lập với chức năng, nhiệm vụ cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới người dân; đăng tải các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin, định hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội để tuyên truyền, quảng bá tỉnh Cà Mau. Kênh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành và quản trị.

Đến nay, kênh quảng bá trên đã đi vào hoạt động ổn định và được nhiều người biết đến. Sắp tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin chính thống về các chương trình, kế hoạch, dự án... phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương do đơn vị mình phụ trách đến Sở Thông tin và truyền thông để kịp thời đăng tải trên kênh quảng bá cung cấp tin tức cho người dân trong và ngoài tỉnh được biết và theo dõi. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tiến hành đăng ký (subcribe), yêu thích (like) và chia sẻ (share) các trang Fanpage và kênh Youtube mạnh hơn nữa để tăng lượng tương tác, phát huy tối đa vai trò của kênh quảng bá./.

HHU