anh Tran Van Hoa

Ảnh: lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh tỉnh Cà Mau ký kết thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Cà Mau là một trong những Ngân hàng thương mại đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới theo chuẩn mực quốc tế, nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng VietinBank Chi nhánh tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, nhằm giảm thiểu thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp theo cách thanh toán truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. 

anh  Tran Van Hoa

Ảnh: 10 doanh nghiệp nhận Thẻ thanh toán dịch vụ hành chính công trực tuyến từ Ngân hàng VietinBank chi nhánh Cà Mau

Hiện nay, khi tổ chức, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, nếu phát sinh nghĩa vụ tài chính thì thực hiện tại một nơi duy nhất là Quầy thu phí, lệ phí của Ngân hàng VietinBank Cà Mau tại Trung tâm (người dân, doanh nghiệp có thể nộp phí, lệ phí,... trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến qua Internet banking/Mobile banking của Ngân hàng VietinBank Cà Mau).

Với việc thực hiện thu phí, lệ phí tập trung một đầu mối tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, sẽ giảm tải áp lực cho Kho bạc Nhà nước; mặt khác, người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều nơi như trước đây, giảm được thời gian, chi phí thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đây cũng là một hình xã hội hóa cần được nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới./.

TVH