SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.1443/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính23/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2.1442/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính23/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
3.1433/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
4.1425/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
5.109/KH-UBNDKế hoạch20/08/2019Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
6.108/KH-UBNDKế hoạch19/08/2019Phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
7.1372/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính15/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
8.107/KH-UBNDKế hoạch14/08/2019Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 và làm cơ sở triển khai thực hiện những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9.106/KH-UBNDKế hoạch14/08/2019Cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2019
10.1367/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính14/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11.1366/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính14/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12.1365/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính14/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
13.677/KH-VPKế hoạch30/07/2019Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính của Văn phòng UBNd tỉnh Cà Mau
14.169/QĐ-VPQuyết định06/01/2019Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
15.1291/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/08/2019Công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
16.5659/UBND-CCHCCông văn06/08/2019Về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
17.5639/UBND-CCHCCông văn05/08/2019Về việc lương và các chế độ của hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong thời gian chờ chuyển sang hợp đồng mới
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi