SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.34/TB - TTGQTTHCThông báo25/12/2020Nghỉ Tết Dương lịch
2.737/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/05/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
3.678/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
4.664/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính20/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giám định thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
5.662/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính20/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
6.604/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính13/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
7.590/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính13/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
8.569/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính07/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
9.568/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính07/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
10.557/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
11.549/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/04/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Công thương áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
12.493/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính26/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
13.487/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính26/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
14.471/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính25/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15.442/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính23/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu (lựa chọn nhà đầu tư) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
16.441/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính23/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
17.415/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính17/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi