SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.187/BC-UBNDBáo cáo23/06/2022Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2.82/QĐ-VPQuyết định29/06/2022Về việc Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3.2654/VP-CCHCCông văn03/08/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
4.2645/VP-CCHCCông văn05/08/2022V/v rà soát kết quả tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
5.2695/VP-CCHCCông văn08/08/2022V/v tham mưu hình thức công khai thủ tục hành chính
6.2778/VP-CCHCCông văn15/08/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
7. 2777/VP-CCHCDịch vụ bưu chính công ích15/08/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
8.1563/QĐ-SYTQuyết định19/08/2022Thành lập Tổ kiểm soát tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính
9.103/QĐ-VPQuyết định26/08/2022Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính"
10.5689/UBND-CCHCCông văn29/08/2022V/v cho chủ trương triển khai thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử
11.2382/SKHĐT-VPDịch vụ bưu chính công ích31/08/2022V/v tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nhiệm vụ số hóa hồ sơ
12.2214/VP-CCHCCông văn28/06/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
13.2215/VP-CCHC Dịch vụ bưu chính công ích28/06/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
14.2000/VP-CCHCCông văn08/06/2022V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
15.228/TB-SCTThông báo02/06/2022Thông báo Danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
16.1412/TB-SXDThông báo20/05/2022V/v thông báo Danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.
17.1735/VP-CCHC Công văn17/05/2022 V/v công khai thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1336/QĐUBND của Chủ tịch UBND tỉnh
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi   


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Chí Linh, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Biên tập.
® Ghi rõ nguồn "Website Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau" khi phát lại thông tin từ website này.