SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.360/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2.1479/UBND-CCHCCông văn06/03/2020Về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không đúng quy định
3.354/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính05/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
4.352/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính04/03/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
5.323/QĐ-UBNDQuyết định27/02/2020Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6.300/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính21/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
7.286/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính19/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8.249/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính17/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuốc lá áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9.247/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính17/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuốc lá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
10.202/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính06/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11.199/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính05/02/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
12.179/QĐ-UBNDQuyết định31/01/2020Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13.162/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/01/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14.161/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/01/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
15.154/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính22/01/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16.111/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính17/01/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
17.92/QĐ-UBNDCông bố thủ tục hành chính16/01/2020Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để nhận được các thông tin tư vấn và cập nhật các hồ sơ thủ tục mới nhất, nhanh nhất

LIÊN HỆ TRUNG TÂM

ttgqtthccm@gmail.com

298, Trần Hưng Đạo, P5, TP.Cà Mau

(0290) 248.2015

Thiết kế bởi