1. Thứ Năm, ngày 20/01/2022

  • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, xã Nguyễn Phích. huyện U Minh.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm Bắc, một phần Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

  • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

  • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Sáu, ngày 21/01/2022

  • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến và 1 phần Ấp 2, 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

  • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đầu Dừa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Long B, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần xã Tân Duyệt, Quách Phẩm Bắc,huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Xẻo Bè, Trại Xẻo,  xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Bảy, ngày 22/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trần Quang Diệu, Đoàn Giỏi, khu Chung cư 7, Trường Việt Hàn, khu Vành Đai 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

  • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lộ Bà Đệ Ấp 4 và một phần Ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

  • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, Xã Khánh Lâm và một phần ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

  • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Ấp 8, 9, 10, 11, 12, Xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

    4. Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP. Cà Mau.

                                                                          Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau (Nguồn: Điện lực tỉnh Cà Mau)