Theo đó, hàng ngày Bưu chính Viettel Cà Mau (Viettelpost) sẽ thực hiện miễn phí việc chuyển phát hồ sơ, tài liệu giải quyết thủ tục hành chính từ các quầy tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại. Thời gian thực hiện chuyển phát hồ sơ, tài liệu 04 lượt đi và về/ngày (vào lúc 08 giờ; 10 giờ; 14 giờ; 16 giờ).

viettel_post_anh_Tran_Van_Hoa

Ảnh: Nhân viên Viettel Cà Mau tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà

Bên cạnh đó, Viettelpost Cà Mau thực hiện dịch vụ chuyển phát trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của tổ chức, người dân, doanh nghiệp với mức 8.000 đồng/hồ sơ (trong thành phố Cà Mau), 10.000 đồng/hồ sơ đối với các huyện trong tỉnh Cà Mau. Chuyển phát nhanh trả kết quả tại nhà đối với trường hợp ngoài tỉnh Cà Mau là 49.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian trả kết quả cho khách hàng tại các trung tâm huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau thực hiện trong ngày, các xã, thị trấn thuộc các huyện, không quá 02 ngày; đối với khách hàng ngoài tỉnh, phát ngày hôm sau đối với địa bàn trung tâm tỉnh, thành phố; phát sau 02 ngày đối với khách hàng tại huyện, thị xã,...

Ngoài ra, Viettelpost Cà Mau còn thực hiện thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính với mức phí phù hợp. Thu hộ dưới 300.000 đồng, thực hiện miễn phí; từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, mức phí 13.000 đồng; trên 400.000 đồng đến 800.000 đồng, mức phí 13.000 đồng; trên 800.000 đồng đến 1.500.000 đồng, mức phí 17.000 đồng....

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 24/10/2017, Viettelpost Cà Mau đã tiếp nhận và thực hiện trả kết quả tại nhà trên 8.500 trường hợp, hầu hết khách hàng rất hài lòng với dịch vụ này, bởi mức phí rất rẻ, người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần mất thời gian, giảm được chi phí khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh./.

TVH