Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (tại số 298, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau) hoặc có thể nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến (đối với những thủ tục hành chính cho phép nộp thông qua bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh).