Bộ phận Một cửa của huyện U Minh

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hương Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã thông tin những kết quả đã được, khó khăn, vướng mắc và định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất Trung tâm hỗ trợ tập huấn cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một của cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử; thực hiện việc quản trị, tạo tài khoản giao dịch trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện, từ khi vận hành phần mềm Một cửa điện tử đến nay, Bộ phận Một cửa của huyện U Minh là đơn vị duy nhất không có hồ sơ nào xử lý trễ hạn và cũng là đơn vị có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đứng thứ 2 ở cấp huyện, chỉ sau huyện Cái Nước (tính đến thời điểm ngày 02/7/2018). Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều đơn vị cấp xã chưa vận hành phần mềm Một cửa điện tử.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đồng thời tập huấn hướng dẫn công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa của huyện và cấp xã nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả việc quản lý, vận hành phần mềm Một cửa điện tử./.

Quản trị