motcuahuyenthoibinh

Ảnh: Khách hàng liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm GQTTHC tỉnh

Khi đưa vào vận hành chính thức phần mềm Một cửa điện tử tại huyện Thới Bình sẽ giúp cho lãnh đạo huyện quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính; xác định được cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị nào xử lý hồ sơ trước hạn, đúng hạn hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời nhằm phục vụ tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, người dân, doanh nghiệp.
Việc ứng dụng, vận hành phần mềm Một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của huyện còn góp phần thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đang được tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện./.
                                                                                     

 TVH