hcc

Ảnh: Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tham quan hệ thống
camera giám sát tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, khi đầu tư hệ thống camera giám sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tác động tích cực đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, qua hệ thống camera giám sát sẽ giúp cho công tác kiểm tra, giám sát được tốt hơn; từ đó, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của huyện./.
 

TVH