Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ, không làm việc vào dịp nghỉ Tết dương lịch 2023 tại Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa các cấp.

Thời gian nghỉ: Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Thời gian làm việc trở lại: Ngày 03/01/2023.

Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị biết để tiện liên hệ công việc.

Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.