Theo đó tại Công văn số 2145/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 thì trong 2 tháng (tháng 4, 5/2020) việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng sẽ được thực hiện qua hệ thống bưu điện.

           Như vậy, các đối tượng được thụ hưởng sẽ được nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện chuyển trả 01 lần số tiền của tháng 4 và tháng 5 như lịch chi trả hiện hành của tháng 4/2020. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, cơ quan Bưu điện cử nhân viên chi trả trực tiếp đến địa chỉ người hưởng (chi trả tận nhà). Trường hợp người hưởng nhận tiền mặt gặp khó khăn về tài chính trong thời gian từ nay đến ngày 15/4/2020 trực tiếp liên hệ với Bưu cục nơi người hưởng nhận trợ cấp hàng tháng qua điện thoại để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

                                                                   Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau