Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều đáng chú ý nhất của Nghị định này là không còn yêu cầu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến kinh nghiệm. Việc bỏ tiêu chí có sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức là điều rất đáng mừng, phù hợp, được cán bộ, công chức, viên chức đồng tình ủng hộ. Bởi  bên cạnh những tích cực thì việc yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm cũng có những hạn chế nhất định, từng là khiến cho không ít cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục gặp khó khăn trong việc xếp loại, đánh giá hàng năm.

                                                               Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau