Đồng chí Lê Quân sinh ngày 13/8/1974, quê quán xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí là Giáo sư, Tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí là đại biểu Quốc hội Khóa XIV và cũng là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp.

        Ngày 29/8, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân, thôi giữ chức Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau lần thứ 13 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2020), các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hải (do đã được  được Bộ Chính trị chuẩn y, phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau), đồng chí Lê Quân đã được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với số phiếu đạt 49/50.

                                                                                 Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau