Ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra việc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tổng các chi phí phát sinh thực tế khi tổ chức khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, mức hỗ trợ cho một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh tối đa là 100%, quản trị doanh nghiệp cơ bản tối đa là 70% và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu là 50% thông qua đơn vị đào tạo.

Đối với các học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nhưng không quá 01 lần một năm.

Ngoài các khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, các chi phí còn được chi trả từ các nguồn: Kinh phí tài trợ, huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho khóa đào tạo (nếu có); Học phí do học viên đóng góp…

Quỳnh Anh