Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với
công chức, viên chức Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh luôn nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từ đó tỷ lệ hồ sơ xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn chiếm trên 99%; được người dân, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng đạt 98,98%. 

Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm chấp hành nghiêm nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định của Trung tâm, đặc biệt là thời giờ làm việc; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, ứng xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; mặc đồng phục và đeo thẻ công chức, viên chức đúng theo quy định; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng, không chát, chơi game, xem phim, xem bóng đá; không đi muộn về sớm và rời khỏi vị trí làm việc, rời khỏi đơn vị trong giờ làm việc.

Đối với nhân viên Lễ tân - Hướng dẫn phải chủ động “đứng và chào khi khách hàng đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính và chào khi khách hàng ra về”; hướng dẫn chu đáo, tận tình (như: lấy số thứ tự; quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; nơi tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; nơi thu phí, lệ phí; thành phần hồ sơ thủ tục hành chính,.....) để tổ chức, người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện.
 

Lễ tân Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn khách hàng 
liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

Những hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết và có kết quả trước thời hạn theo Phiếu hẹn, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động gọi điện thoại thông báo cho tổ chức, cá nhân biết, đến nhận (hoặc thông qua dịch vụ trả tại nhà), đảm bảo các hồ sơ thủ tục hành chính khi có kết quả giải quyết phải trả cho tổ chức, cá nhân trong thời gian sớm nhất.

Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khắc phục ngay khi có vi phạm. Các trường hợp vi phạm thường xuyên phải tổng hợp đưa vào nhận xét, đánh giá theo định kỳ và nêu điển hình tại cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Trung tâm../.

Quỳnh Anh