Trong tháng, Trung tâm tiếp tục cập nhật, niêm yết công khai 73 thủ tục công bố mới; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Niêm yết công khai và đăng tải lên Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 130 thủ tục hành chính của Cục Thuế tỉnh; 09 thủ tục hành chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; 19 thủ tục hành chính của Công ty Điện lực Cà Mau. Nâng tổng số thủ tục hành chính đang tiến nhận và trả kết quả tại Trung tâm là 1.701 thủ tục (cung cấp trực tuyến mức độ 2: 293; mức độ 3: 893; mức độ 4: 515 thủ tục).

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt là việc tuyên truyền, hướng dẫn việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trung tâm đã gửi 134 Thư chúc mừng đến tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, gắn với đó là tuyên truyền, hướng dẫn việc nộp hồ sơ trực tuyến; đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Trung tâm 87 tin, bài để tuyên truyền, thông tin các hoạt động của Trung tâm. Tổ chức gọi điện thăm dò ý kiến 151 khách hàng về thái độ phục vụ, thời gian giải quyết hồ sơ và các dịch vụ tại Trung tâm, kết quả đa số khách hàng hài lòng về thái độ làm việc của công chức, viên chức và chất lượng phục vụ của Trung tâm. Qua hệ thống máy đánh giá mức độ hài lòng ghi nhận tỷ lệ hài lòng đạt 98,88%.

Trong tháng 8/2018, tại Trung tâm có 13/25 cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được khách hàng đánh giá hài lòng đạt tỷ lệ tuyệt đối là 100%. Trên cơ sở đó, Giám đốc Trung tâm chọn và tuyên dương 03 công chức, viên chức được đánh giá hài lòng cao và có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất. Thông qua đó, tạo phòng trào thi đua sôi nổi, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Quỳnh Anh