Ảnh: Chủ tịch UBBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì Hội nghị đối thoại với DN

Đồng thời rà soát, thống kê, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu nại mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đối với các vụ việc phức tạp phải có phương án chỉ đạo, xử lý phù hợp, kịp thời, không để các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc, kích động gây phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; phù hợp với thực tế, thấu tình, đạt lý.

Bố trí cán bộ tiếp công dân phải có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo, nhất là lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực chính sách, an sinh xã hội,…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các ngành, các địa phương, đơn vị chức năng có liên quan; theo dõi, nắm chắc và dự báo sớm tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh để kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.  
                                                                                                     

Quỳnh Anh